PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Azi Abdullah

Kepakaran
Penyelesain masalah dan konfigurasi rangkaian
Konfigurasi suis AVAYA