PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Azi Abdullah

Kepakaran
Rangkaian