PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Mohd Azi Abdullah

Kepakaran Penyelesain masalah dan konfigurasi rangkaian Konfigurasi suis AVAYA