PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Azizan Ahmad Zamanhuri

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT