PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Firdaus Zainal Abidin

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT