PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Khairi Abdul Razak

Kepakaran
Rangkaian