PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Mohd Rizal Yunus

Kepakaran Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)