PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Rizal Yunus

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(PHP, CodeIgniter Framework, ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)