PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Sabri Mohd Hashim

Kepakaran
Keselamatan ICT