PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Sharhan Abdul Ghani

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi