PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Shukri Sani

Kepakaran
Keselamatan ICT