PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Shukry Abu Bakar

Kepakaran
Pemulihan data peranti komputer