PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Shukry Abu Bakar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT