PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Suffian Ja’afar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT