PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd. Zaki Ibrahim

Ketua Kluster Khidmat ICT & Multimedia