PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd. Zaki Ibrahim

Perunding Internet of Things (IoT)

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT