PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohamad Fitri Radzi

Kepakaran
Pengurus projek talian internet
Mengendali peralatan sidang video dan Polycom Live Streaming