PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Afif Ghani

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT