PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Firdaus Ghazali

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT