PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Shahbudin Shaffai

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT