PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Muhammad Zaidi Yahid@Yahya

Kepakaran
Pengurusan Pangkalan Data