PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd Najib Md. Noh

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT