PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nazuha Hassan

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi