PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nik Noor Akmal Abdul Hamid

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi