PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Noorulfaiz Ateman

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Pengaturcaraan PHP)