PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nor Ashikin Baharum

Pengurus Kanan (Operasi)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Pelajar)