PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nordiana Ali

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT