PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Norharyati Ahmad Shuhaimi

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT