PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Norulhuda Abdullah

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT