PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Norulhuda Abdullah

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek, Sistem Kewangan)