PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nur Fazliana Ramli

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT