PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nur Haniza Ali

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT