PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nurul Syuhada Md Nasir

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(CodeIgniter Framework, Pengurusan Projek, Pengujian)