PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Nurul `Aina Idris

Kepakaran
Pengurusan Data