PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Rohani Kamal

Kepakaran
Keselamatan ICT