PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Rosida Toerin

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi - Pengaturcaraan(ColdFusion, PowerBuilder-Client Server)