PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Rumaizah Mohamed

Perunding Khidmat ICT

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT