PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Rumaizah Mohamed

Perunding Khidmat ICT & Multimedia