PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Shah Emasintan Halim

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT