PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Sharifah Hashim

Kepakaran
Pengurusan Sistem Perpustakaan