PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Sharulhizad Ahmad

Perunding Infrastruktur

Kepakaran
Infrastruktur

Pensijilan
NSE