PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Siti Halipah Paijan

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT