PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Siti Rafidah Mohd Yahya

Pengurus Projek

Kepakaran
Pengurusan Projek & Pembangunan Aplikasi

Pensijilan
CPRE