PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Suzilawati Ismail

Pengurus Kanan (Pengurusan Projek)

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Maklumat Kakitangan, Requirements Engineer)