PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Wan Nur Syarafina Wan Bakar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT