PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Zainuddin Abd Rahim

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT