PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Zetti Azian Taip

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT