PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Zuraidah Kahar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT