PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Timbalan Pengarah (Tadbir Urus & Operasi)

Puan Salina Ibrahim

Kepakaran
Pembangunan Sistem Aplikasi

Pensijilan
COBIT, CTAL-TM, CTFL, CPRE