PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Timbalan Pengarah (Strategik)

Prof. Madya Dr. Ahmad Rizal Mohd Yusof

Kepakaran
Digital Culture