PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Mohamad Bin Zainudin

ICTSO Kepakaran Rekabentuk Rangkaian Pemantauan Rangkaian Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data