Pusat Teknologi Maklumat

 Peneraju Transformasi Digital

Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Rekabentuk Rangkaian
Pemantauan Rangkaian

Perunding Infrastruktur & Tadbir Urus Data