PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohamad Bin Zainudin

ICTSO

Kepakaran
Infrastruktur & Storan