PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ahmad Fakhrurrazi Mokhtar

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT