PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Ahmad Saufi Hj Khalid

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT