PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Mohd. Hatta Mohamed Halip

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Sistem Aplikasi Kewangan)