PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Perintis Transformasi Digital

Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)