PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Hilmiah Abd. Ghafar

Kepakaran
Pembangunan Aplikasi (Pengurusan Projek)