PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Rangkaian & Keselamatan ICT