PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Marlina Abdul Latib

Ketua Kluster Rangkaian & Keselamatan ICT