PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Marlina Abdul Latib

Pengurus Projek
Perunding Keselamatan ICT

Kepakaran
Pengurusan Projek & Keselamatan ICT