PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Peneraju Transformasi Digital

Melisa Ratna Sharmila Kasro

Kepakaran
Pengurusan Perkhidmatan ICT